.:: Herk-de-Stad tegen hagelkanonnen ::. Rotating Header Image

Petitie

Op 18 augustus 2011 heeft de hagelstorm voor veel schade gezorgd in onze omgeving.  Eerder dat jaar is er – ook in de zogenaamde beschermingszone van de hagelkanonnen – hagel gevallen nl. op 11 en 23 juni 2011 maar ook op 14 juli 2010 en op 21 juli 2009.  Van deze twee laatst vernoemde hagelbuien werden er zelfs schadedossiers ingediend bij de verzekeringsmaatschappijen voor hagelschade (op slechts 300m van de hagelkanonnen). De afgelopen 3 jaar is dus wel bewezen dat de hagelkanonnen de vorming van hagel niet kunnen voorkomen.  Het verder gebruik van deze kanonnen is totaal zinloos, het zorgt enkel voor geluidshinder.

 

Het is bovendien onbegrijpelijk dat het stadsbestuur tot op heden  niet wil controleren of de regels uit hun eigen reglement over de hagelkanonnen worden nageleefd.  De regels dienden om de overlast voor de omwonenden te verminderen. De fruitboeren houden zich hier niet aan en het stadsbestuur weigert om hier iets aan te doen.  De gewone burger blijft in de kou staan.

 

Wij zijn het beu dat het stadsbestuur niet begaan is met de burger en de leefbaarheid van zijn woonomgeving.   Daarom willen wij bij het gemeentebestuur een aanvraag indien om het verder gebruik van de hagelkanonnen te verbieden.

U kan deze aanvraag steunen door deze vraag mee te ondertekenen.  Dit kan op dinsdag 21 februari of donderdag 23 februari van 18.30 tot 21.00 uur op volgend adres:

Eggelstraat 6/1,  3540 Herk-de-stad

 

Wij willen ook even bij uw thuis komen met het aanvraagformulier.  Hiervoor stuurt uw een e-mail naar info@herkdestadtegenhagelkanonnen.be

 

Met vriendelijke groeten

Het actiecomité herkdestadtegenhagelkanonnen

Hagelkanonnen geen bescherming bieden tegen hagelschade

Herkdestadtegenhagelkanonnen zegt al bijna 3 jaren dat hagelkanonnen geen bescherming bieden tegen hagelschade. Op onderstaande foto’s ziet u hoe de oogst in de onmiddellijke nabijheid van een hagelkanon vernield is door het onweer van 18/8/2011.
Hagelkanon Ford Genk veroorzaakt geluidsoverlast

28/08
Volgens OCMW-raadslid Kristien Kempeneers (Pro Genk) worden buurtbewoners in Genk-Zuid de laatste dagen urenlang opgeschrikt door het hagelkanon van Ford Genk. “De schoten waren zelfs soms ‘s nachts te horen”, zegt Kempeneers.

“Bovendien moeten tal van mensen hun honden kalmeren op zulke momenten.” Volgens Kempeneers zijn er inmiddels al verschillende klachten ingediend bij de Genkse dienst Leefmilieu. Maar dat kon nog niet bevestigd worden. Eind deze maand wordt de vergunning voor het hagelkanon herbekeken.

Het is inmiddels ook niet bekend of het kanon ook daadwerkelijk kan voorkomen dat hagel de wagens van Ford Genk beschadigen zoals dat enkele maanden geleden gebeurd is.

Chris Nelis

bron http://www.hbvl.be/limburg/genk/hagelkanon-ford-genk-veroorzaakt-geluidsoverlast.aspx

Herkdestadtegenhagelkanonnen wil benadrukken dat geen enkele weerman die wij hebben gecontacteerd (o.a. Frank Deboosere) gelooft in de werking van hagelkanonnen, sterker nog de uitleg van de fabrikant slaat nergens op.  Zie http://users.telenet.be/kareldewaele/hagelkanon/deel3.html en scroll naar 3.2.2.2. Werkingshypothese kritisch benaderd

Conclusie: Hagelkanonnen zijn installaties die lawaai maken maar tot niets dienen.  Wij begrijpen niet dat politici toelaten dat burgers onnodig worden blootgesteld aan zinloze geluidsoverlast.

In het Nederlands bestaan er 2 mooie uitdrukkingen: gezond boerenverstand en boerenbedrog.  Hagelkanonnen zijn zonder twijfel een voorbeeld van dat laatste.

 


Storm 18 augustus 2011

De storm van 18 augustus was een inferno en zal bij heel veel mensen in het geheugen gegrift staan … doden en gewonden op Pukkelpop, veel materiële schade bij particulieren en sommige fruitboeren hebben hun hele oogst zien verloren gaan.  Wij wensen iedereen heel veel sterkte om dit te boven te komen.

Video : hagelkanon houdt hagel niet tegen in Herk-de-Stad

httpv://www.youtube.com/watch?v=LeK6hUx4W0U&feature=player_embedded#at=30

Hierop reageren click dan hier?

 

 

Hagelkanon werkt niet (artikel hbvl )

bron: het belang van limburg

Hagelkanon knallen

Op dit moment zijn ze weer lustig aan het knallen. de zoveelste keer deze avond.

Hierop reageren click dan hier?

Onweer 28 juni 2011

Gisterenavond is Herk-de-Stad gespaard gebleven van onweersellende, zowel op buienradar.be als op meteovista.be was te volgen hoe de zwaarste regenzones net niet over Herk-de-Stad kwamen.

Hierop reageren click dan hier?

Opnieuw heibel over hagelkanon

Meerderheid: spa.-onafhankelijke(9), Open Vld(4)
Oppositie: CD&V/Nieuw (7), Vl. Belang (1)
Fruittelers met hagelkanonnen moeten jaarlijks in een logboek verslag uitbrengen aan het stadsbestuur. Dat stelt een aanvulling op het reglement dat vorige maand was goedgekeurd. De aanvulling werd goedgekeurd zonder meerderheidspartij Open Vld die – precies om dit punt – was opgestapt.
Vorige maand besliste de gemeenteraad, ook al na onenigheid, dat hagelkanonnen tot op 400 meter van huizen in de buurt mogen staan of tot op 250 meter, als het geluidsniveau in die huizen niet meer dan 70 dB bedraagt. In de aanvulling op het reglement stelde oppositiepartij Nieuw voor dat fruittelers jaarlijks nauwkeurig het gebruik van hun hagelkanonnen aan het schepencollege rapporteren (aantal keer gebruikt, aantal uren operationeel, klimaatgegevens).Ook moeten landbouwers en gemeente inwoners informeren.
“Dit is louter politieke stemmingmakerij”, zei fractieleider Johan Bogaert (Open Vld). “De rapportering was vorige maand al vastgelegd en de bevolking informeren is sowieso een taak van het stadsbestuur.” Laurens Appeltans (Nieuw) zag het anders: “Hoe kan je nu tegen het informeren van de bevolking zijn? We hadden trouwens vóór de vorige gemeenteraad al met alle betrokkenen een compromis bereikt.” “Leugens”, zei schepen Mark Vanleeuw (Open Vld). “Het reglement is ook helemaal niet werkbaar”, voegde schepen van Leefmilieu Gert Vandersmissen (Open Vld) er nog aan toe. In afwezigheid van de Open Vld-fractie keurde de raad de aanvullingen goed.

bron : http://www.hbvl.be/limburg/herk-de-stad/opnieuw-heibel-over-hagelkanon.aspx

Hierop reageren click dan hier?


de eerste hagelkanon knallen.

Op dit ogenblik zijn reeds 5 van de 7 herkse hagelkanonnen geïnstalleerd en hebben ze donderdag 14/5/9 bijna 2 uur geschoten (weliswaar met een kleine onderbreking). Het politiereglement van Herk-de-stad, goedgekeurd en van kracht sinds 20/04/09, specifieert dat er een dempende geluidsbuffer moet staan rond elk hagelkanon. Dit is duidelijk niet het geval zoals blijkt uit bijgevoegde opname.

https://www.herkdestadtegenhagelkanonnen.be/docs/Untitled_0003.wmv

 
Hierop reageren click dan hier?