.:: Herk-de-Stad tegen hagelkanonnen ::. Rotating Header Image

Petitie

Op 18 augustus 2011 heeft de hagelstorm voor veel schade gezorgd in onze omgeving.  Eerder dat jaar is er – ook in de zogenaamde beschermingszone van de hagelkanonnen – hagel gevallen nl. op 11 en 23 juni 2011 maar ook op 14 juli 2010 en op 21 juli 2009.  Van deze twee laatst vernoemde hagelbuien werden er zelfs schadedossiers ingediend bij de verzekeringsmaatschappijen voor hagelschade (op slechts 300m van de hagelkanonnen). De afgelopen 3 jaar is dus wel bewezen dat de hagelkanonnen de vorming van hagel niet kunnen voorkomen.  Het verder gebruik van deze kanonnen is totaal zinloos, het zorgt enkel voor geluidshinder.

 

Het is bovendien onbegrijpelijk dat het stadsbestuur tot op heden  niet wil controleren of de regels uit hun eigen reglement over de hagelkanonnen worden nageleefd.  De regels dienden om de overlast voor de omwonenden te verminderen. De fruitboeren houden zich hier niet aan en het stadsbestuur weigert om hier iets aan te doen.  De gewone burger blijft in de kou staan.

 

Wij zijn het beu dat het stadsbestuur niet begaan is met de burger en de leefbaarheid van zijn woonomgeving.   Daarom willen wij bij het gemeentebestuur een aanvraag indien om het verder gebruik van de hagelkanonnen te verbieden.

U kan deze aanvraag steunen door deze vraag mee te ondertekenen.  Dit kan op dinsdag 21 februari of donderdag 23 februari van 18.30 tot 21.00 uur op volgend adres:

Eggelstraat 6/1,  3540 Herk-de-stad

 

Wij willen ook even bij uw thuis komen met het aanvraagformulier.  Hiervoor stuurt uw een e-mail naar info@herkdestadtegenhagelkanonnen.be

 

Met vriendelijke groeten

Het actiecomité herkdestadtegenhagelkanonnen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook