.:: Herk-de-Stad tegen hagelkanonnen ::. Rotating Header Image

Petitie: tegen hagelkanonnen Herk-de-Stad

Herk-de-Stad is tot op heden een rustige landelijke omgeving waar het goed is om wonen.

Hier is verandering in gekomen omdat het stadsbestuur de aanvraag goedgekeurd heeft voor het plaatsen van 7 hagelkanonnen.

Een hagelkanon zou hagelbuien voorkomen door extreme geluidsexplosies. (Opgelet: hiermee zijn wetenschappelijke studies het absoluut niet eens. Bovendien bestaat er een waardig alternatief zonder geluidsoverlast nl. hagelnetten)

Deze hagelkanonnen (aangeduid met cirkels op de kaart) komen in werking 20 minuten voor een dreigend onweer. Een sirene waarschuwt de mensen bij het begin. De kanonnen stoppen pas als het onweer voorbij is. Elk hagelkanon produceert in deze periode (dag of nacht) elke 5 seconden een geluidsexplosie van minstens 130 decibels bij de bron. Dit is vergelijkbaar met het lawaai van een groot opstijgend passagiersvliegtuig!!

In aangrenzende gemeenten (Nieuwerkerken, Sint-Truiden bijvoorbeeld) werden deze kanonnen toegestaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde van een afstand van 500 m van de woonhuizen. Hier in Herk is het voorstel op 250 meter van de woningen!!

We spreken dan nog niet van de pijngrens van geluidsoverlast die overschreden is bij mensen, laat staan bij dieren die in een weide staan, duiven, honden, katten, …

De reeds bestaande lawaaihinder die aanwezig is door huidige geluidsbronnen in de omgeving zal dus door de hagelkanonnen versterkt worden waardoor mensen en ook dieren in stress raken, angstig worden en ’s nachts niet meer kunnen slapen.

Door het toedoen van slechts enkele fruittelers zal het lijken dat enkele duizenden inwoners van Schakkebroek, Donk en Herk in die periodes naast een luchthaven wonen.

7 kanonnen (met bovendien kans op latere uitbreiding) die de dorpskernen van Herk, Schakkebroek en Donk quasi omsingelen, die ieder om de 5 seconden een schot van minstens 130 dB aan de bron lossen, dus tesamen méér dan 1 schot per seconde!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook